top of page
SOUL VOYAGE transformation feng shui personlig utvikling website content copywriting soul

MIN HISTORIE

Min åndelige reise begynte i hjertet av Egypt, der jeg i en majestetisk pyramide opplevde en skjellsettende opplevelse som skulle forandre livet mitt. Dette var starten på en dyp forbindelse med det spirituelle, og min intuisjon begynte å blomstre.

Jeg utforsket livet etter døden og åpnet meg for nye perspektiver, samt kontakt med de avdøde gjennom medium. I tillegg oppdaget jeg kraften i feng shui og hvordan vårt miljø påvirker livene våre.

Min lederrolle førte meg til tankens kraft; "Mindset" og innsikten i hvordan våre tanker og overbevisninger kan skape mirakler.

I 2020 ble healing en viktig del av min reise, der jeg måtte konfrontere både lyset og mørket for å helbrede dype sår...

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Fra Pyramidens Mysterier til Åndelig Oppvåkning

Min åndelige reise begynte i 1998 i hjertet av Egypt, dypt inne i en majestetisk pyramide, hvor jeg befant meg helt alene og langt fra alt som var kjent.

Det var et øyeblikk som skulle forandre livet mitt.

Etter dette opplevde jeg mye som gikk langt utover det fysiske. Jeg ble bland annet vitne til strålende lys som omga mine lærere på skolen og andre voksne. På det tidspunktet forsto jeg ikke at jeg betraktet auraene deres, men det var begynnelsen på min dype forbindelse med det spirituelle.

Intuisjonen min begynte å vokse, og følelsene mine fikk en dypere dimensjon. Jeg begynte å motta visjoner og forutanelser, og over tid ble disse inntrykkene bekreftet i den virkelige verden. Dette markerte starten på min utforskning av det åndelige univers.

Min nysgjerrighet førte meg også til spørsmål om livet etter døden, og jeg begynte å fordype meg i programmer som utforsket kontakten med de avdøde gjennom medium.

Dette var øyeblikket jeg virkelig begynte å åpne meg for nye perspektiver og muligheter.

Oppvåkning er å være fullt bevisst om hva som skjer inne i deg og rundt deg,
og å forstå at du har kraften til å skape endring

Fra Pyramider til Feng Shui og Healing

Starten av 2000 brakte en ny dimensjon til min åndelige reise da jeg ble introdusert for feng shui av min beste venns mor. Min fascinasjon for design og innredning vokste til en bevissthet om hvordan ulike gjenstander og materialer kunne forbedre energien i hjemmet vårt. Dette var begynnelsen på min erkjennelse av hvor dypt vårt miljø påvirker livene våre.

Gjennom hele mitt liv har jeg alltid hatt en positiv og optimistisk holdning til tilværelsen. Men min reise inn i studiet av "Mindset" begynte da jeg i 2010 trådte inn i en lederrolle og oppdaget det utrolige potensialet i hver enkelt individ.

I løpet av de siste 13 årene har jeg dedikert meg til kontinuerlig læring og utforskning innenfor psykologi. Gjennom lesing, studier og personlig utvikling har jeg bygget en omfattende forståelse av den menneskelige psyken, og hvordan våre tanker og overbevisninger har kraften til å skape mirakler.

I 2020 ble healing en hjørnestein på min åndelige reise. Jeg innså at for å kunne fortsette min personlige utvikling, var jeg nødt til å helbrede de dype sårene som hadde eksistert i meg i mange liv. Min reise har ikke bare handlet om "Love and Light," slik jeg først antok. Gjennom meditasjon og støtte fra andre healere, har jeg måttet konfrontere mørket og smerten som har vært dypt forankret i meg. Denne reisen er en livslang utforskning!

Veiledning Mot Indre Harmoni

Jeg er dypt forankret i troen på at alt i livet er tett sammenvevd med en hensikt og mening. Hver begivenhet, hver utfordring, skjer for deg, aldri mot deg. Bak alt du opplever, skjuler det seg verdifulle lærdommer og vekstmuligheter som kan hjelpe deg på din livsreise.

Denne nettsiden er et hjerteprosjekt, født av min kjærlighet for å veilede deg mot åpningen av ditt hjerte og opplevelsen av den iboende harmonien og velværen som finnes innenfor oss alle. Her deler jeg min visdom og innsikt for å hjelpe deg på den personlige reisen din.

Med kjærlighet og lykke, Cecilia

Kontakt

Jeg er alltid klar til å hjelpe deg med å finne indre harmoni og oppnå suksess. La oss koble oss sammen og skape en positiv forandring.

+4793050859

bottom of page